Resim Atelyesi

 

 

RESİM ATELYESİ

Resim Atelyesi; kişiye özgü sanat eğitimi yoluyla estetik eğitimi veren, çocukların yaratıcılık duygusunu ortaya çıkarmaya yönelik, paylaşma, sorumluluk alma, farklı fikirler ortaya koyarak  duygu ve düşüncelerini ifade etme anlamında kişiliklerini geliştirmeye yönelik güvenilir bir ortamı hedeflemektedir.

Atelyemiz ilkokul gruplarından ortaokul gruplarına kadar 7-14 yaş aralığında oldukça geniş bir gruba hitap etmektedir.

Atelye çalışmaları öncelikle var olan yaratıcılığın ifade edilmesiyle resim alanında ilgili ve yetenekli çocukların ortaya çıkarılmasını hedeflemektedir.

Atelyemiz sanat eğitimi ilkeleri doğrultusunda eğitim vermektedir. Sanat eğitimi ise kişilik gelişiminde önemli bir yere sahiptir: Kendini ifade etme, kendinden bir şeyler katarak ve yorumlayarak yaratıcılığını ortaya çıkarma, sorumluluk bilinci, kendine güven duygusu, estetik bilinç, tasarım oluşturabilme gibi… Yetenek ve ilgi sanat eğitimi ile buluştuğunda Resim Atelyesi çocuğun gelişiminde oldukça önemli bir yere sahip olmaktadır.

Atelyede teknik bilgi (karakalem, kuru boya, sulu boya, pastel boya, guaj boya, akrilik boya, baskı teknikleri) ile  röprodüksiyon ve tual çalışmaları, köpük, zımpara kâğıdı vb. farklı malzemelerle uygulama çalışmalarını oluştururlar. Teknik öğrenme yanında,  kompozisyon, renk ve desen bilgisi-  yaratıcılık, kendini ifade etme, temizlik ve düzen- sorumluluk bilinci, paylaşma ve çevresi ile uyum becerilerini   eğlenerek öğrenirler.

Atelye çalışmalarının devamı öğrencinin daha fazla teknik bilgi ve becerisini kazanmasının yanı sıra kendi tarz ve yetenek alanını ortaya çıkarmasında büyük rol oynamaktadır.