Oynuyorum Öğreniyorum Atölyesi

 

 

OYNUYORUM ÖĞRENİYORUM ATÖLYESİ

Çocukların etrafında olup bitenleri keşfetmek ve öğrenmek için doğuştan getirmiş oldukları doğal eğilimleri vardır. Bu eğilimle birlikte öğrenme çok erken yaşlarda başlar ve hayat boyu devam eder.0-6 yaş dönemi beyin gelişiminin oldukça hızlı ve çevresel etkilere en açık olduğu dönemdir ve çevresinin vermiş olduğu destek ve olanaklarla yakından ilişkilidir.

Bu amaçla; Çevre desteği  ve çocuğun işinin oyun olması prensibinden yola çıkarak açmış olduğumuz “Oynuyorum Öğreniyorum Atölyesi” çocuğun oyun aracılığıyla öğrenmesini kendini ve içinde yaşadığı dünyayı tanımasınıkendini oyun sırasında ifade etmesinipratik düşünme becerilerini kazanmasını hedeflemektedir.

YAŞ ARALIĞI: 3-6 YAŞ

NEYİ KEŞFEDECEK: Çocuklar kendilerinin ve başkalarının duygularını fark ederken hayal güçlerini yaratıcı etkili bir biçimde kullanmayı, eleştirel düşünme becerileri ile iletişim kurmayı ve duygularını doğru anlatabilmeyi, davranışlarını oyun yolu ile geliştirmeyi kendi deneyimleriyle öğrenecektir.

ÖNEMİ: Okul öncesi  dönemde beklenen gelişim basamaklarını bağımsız olarak tamamlamaları kendilerini ifade ve fark etme açısından önemli olan yaş aralığında en üst düzeyde gelişebilme desteğini sağlamak.

KAZANIMLARI: Atölye çalışmaları çocuğun ebeveynlerden bağımsız olarak kendi sosyal çevresini oluşturup, motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişimini, öz bakım becerilerini kazanmasını sevgisaygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşmadayanışma ve paylaşma gibi duygu ve davranışlarının gelişmesini kendine saygı ve güven duymasını ve öz denetim kazanmasını sağlayacaktır.

SÜRECİN İŞLEYİŞİ: Hafta içi belirlenen saatlerde, haftada 1 gün  2 saat olarak düzenlenen eğitimlerde ilk saat oyun temelli düzenlenmiş olan köşelerde çocukların bağımsız davranışlarını geliştirmesi desteklenmesi yardıma gereksinim duyduklarında yetişkin desteği ve rehberliği eşliğinde küçük gruplar hâlinde özgürce deneyimlerde ve  etkileşimde bulunacakları, rahat hareket edebilecekleri dikkatlerini yoğunlaştırarak serbest oyun oynamaları sağlanacak

İkinci saatte ise psikomotorsosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişimini destekleyecek oyun, hikâye, deney, müzik, el becerileri etkinlikleri yapılacaktır.